Slovo úvodem...


Voda vytékající z dedičné štoly v obci Úsilné je důlní voda z dolů, rozkládajících se v území vymezeném obcemi Libníč a Hůry, a snad i z okolí Adamova a Rudolfova. V roce 1910 došlo v jedné z podzemních chodeb poblíž dolu sv. Eliáše k průvalu podzemní vody. Voda tehdy zaplavila celý důl. V polovine 20. století byly České Budejovice zásobovány ze štoly kvalitní pitnou vodou.
V blízké Budoucnosti hodlá obec Eliášovu štolu zpřístupnit veřejnosti a vytvořit z ní významnou turistickou atraktivitu, která přiláká návštevníky i turity ze širokého okolí. Již dnes je lidem co nabídnout. Štola sice ješte není průchozí, ale je již zpřístupnena. V blízkosti je vytvořen základ sportovního areálus fotbalovým a nohejbalovým hřištem, jehož součástí budou i tenisové kurty. V roce 2007 bylo v sousedství vybudováno přírodní koupalište a chystá se zřízení golfového hřište. Možnost posezení a občerstvení nebízí místní hostinec "Pod kaštany", v obci je možné se ubytovat v penzionu "U Krnínských". Obcí prochází turistické i cyklistické trasy. Nezapomíná se ani na životní prostředí. Nove opravený rybník s přirozeným břehovým rostlinstvem je významným krajinným prvkem.