www.eliasovastola.cz www.eliasovastola.cz
Vítejte na oficiálních stránkách Eliášovy dědičné štoly v Úsilném...


Copyright © TučekWeb


Česky Deutsch

HistorieDějiny obce Úsilné, která se nachází severně jen několik kilometrů od centra Českých Budějovic, jsou výrazně spojeny s hornictvím ve zdejším tzv. rudlofovském rudním revíru. S dolováním se započalo již ve 13. století. V této oblasti byly doly dvojí. Nejdříve byly otevřeny dolu rudní - doly na stříbrnou rudu a také zlatodoly. Teprve v pozdější době a v mnohem menším rozsahu se těžilo i kvalitní černé uhlí - antracit. Po celé období však v popředí zájmu zůstávaly především rudy stříbrné. Odhaduje se, že od 16. století ze bylo vytěženo asi 50 tun stříbra. Nejvíce stříbra se získalo mezi lety 1547 a 1618. Toto sedmdesátileté období postačilo k vytěžení nejbohatších partií rudních žil. Posledním pokusem o odvodňení revíru a tím i o záchranu zdejšího dolování bylo ražení štoly od Úsilného. Vlastní ražení štoly započalo 20.7.1574, na den sv. Eliáše. Od té doby je štola pojménována podle tohoto světce. Od počátku byla tato akce podporována ze všech stran. Král dokonce vyplácel horníkům finanční podporu. Podle starých účtů na štole pracovalo trvale 90 havířů a pracovalo se ve dne v noci. Po šesti letech ražby měřila štola už 2,5 km. Práce se však neustále zpomalovala. Poté co Královská komora ukončila vyplácení finanční podpory, zastavily se práce na štole úplně. Ražení Eliášovy dědičné štoly a jejích odboček k jednotlivým dolům trvalo s přestávkami zhruba 200 let.